2016_0_crop.jpg

Pozvánka na členskou schůzi Rugby Club Olomouc z.s.

Datum konání: pondělí 15.6.202 v 17.00 hod.

Místo konání: klubovna RCO, 17. Listopadu 3, Olomouc

Program členské schůze

  1. Zahájení a kontrola účasti (moderátor)
  2. Volba pracovní komise valné hromady (moderátor)
  3. Schválení programu valné hromady (moderátor)
  4. Zpráva o činnosti a hospodaření RCO za rok 2019 (Zbyněk Václavík)
  5. Přednesení účetních uzávěrek za rok 2017 a 2018 (Zbyněk Václavík)
  6. Schválení hospodaření za roky 2017, 2018, 2019
  7. Diskuse a návrhy (moderátor)
  8. Závěr (moderátor)

 

Členské schůze se může zůčasnit pouze člen RCO starší 18ti let, který má zaplacené příspěvky za rok 2020.

Moderátorem valné hromady byl ustaven Dan Laštůvka