2016_0_crop.jpg

Prohlášení Rugby clubu Olomouc

Přátelé, kamarádi, hráči i rodičové,

v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav, byla zavřena i sportoviště a zrušena veškerá sportovní utkání. Z tohoto důvodu Česká ragbyová unie přerušila program většiny svých aktivit a to jak plánovaných školení, srazů reprezentací, tak i utkání domácích soutěží. Na základě výše uvedeného byly přerušeny i tréninkové jednotky našeho klubu. 

Na základě právního rozboru České unie sportu, lze však tréninkové jednotky možno konat, kdy však nesmí být přítomno více jak 30 lidí na tréninku. Z tohoto důvodu vzešlo vedení klubu do jednání s vedením TJ Lokomotiva o zpřístupnění hřiště v naše tréninkové dny. 

Dále vedení klubu vešlo do jednání s ředitelem SŠ Polytechnické na ul. Rooseveltova v Olomouci, které uzavřelo celý areál školy, kdy je domluvená osobní schůzka v nejbližších dnech a budeme jednat o zpřístupnění hřiště. Na základě těchto jednání bude vypracován harmonogram tréninkových jednotek tak, aby se každá kategorie, alespoň 1x týdně sešla na hřišti.

O veškerých změnách budete informováni ze strany vašich trenérů. 

 

Za výkonný výbor klubu

Dan Laštůvka
Předseda RC Olomouc

 

Prohlášení Rugby Clubu Olomouc V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav základě čl. IV stanov Rugby Club Olomouc z.s. 
STÁHNOUT