2016_9_crop.jpg

Co je ragby?

Ragby je týmový sport, který přináší významné sociální a zdravotní výhody. Může to být také fyzicky náročné a hráči musí být fyzicky a psychicky připraveni a musí také pochopit, jak hrát bezpečně. Je povinností všech hráčů, trenérů a rodičů zajištění pozitivního, bezpečného a příjemného prostředí.

Všichni hráči musí mít možnost využít v co největší možné míře svůj potenciál, a to bez ohledu na formu hry, kterou budou hrát.

Trénink, vzdělávací materiály, vybavení a pomůcky jsou na podporu každého při vytváření tohoto prostředí.

rugbyové hodnoty

ČESTNOST (integrita)

Čestnost je základním prvkem ragby.Je vytvářena poctivostí a fér hrou.

NADŠENÍ

Ragbisty a ragbyové příznivce spojuje vášnivé nadšení pro ragby. Ragby přináší vzrušení, emoce a vědomí sounáležitosti s globální ragbyovou rodinou.

SOUDRŽNOST (solidarita)

Ragby má sjednocujícího ducha, který vytváří doživotní přátelství, kamarádství, schopnost týmové práce a spolehlivosti bez ohledu na kulturní, zeměpisné, politické nebo náboženské rozdíly.

KÁZEŇ (disciplína)

Kázeň je nedílnou součástí ragby na hřišti i mimo ně. Odráží se v ní respekt k Pravidlům, předpisům a ákladním hodnotám ragby.

ÚCTA (respekt)

Úcta ke spoluhráčům, soupeřům, rozhodčím a všem zúčastněným ve hře je prvořadá

RŮZNÉ DRUHY RUGBY