2021_RCO_vsichni_19092021_crop.jpg

Členská schůze 2023

Členská schůze je svolávána výkonným výborem

 Program členské schůze

 1. Zahájení a kontrola účasti
 2. Volba pracovní komise valné hromady
 3. Schválení programu valné hromady
 4. Zpráva o činnosti a hospodaření RCO za rok 2022 (Pavel Šikula)
 5. Schválení hospodaření za rok 2022
 6. Plán sportovních činností a plán hospodaření 2023 (Pavel Šikula, Tomáš Kurka)
 7. Schválení plánu hospodaření na rok 2023
 8. Představení změn ve stanovách RCO
 9. Schvalování změn stanov RCO
 10. Odstoupení současného výkonného výboru
 11. Představení kandidátů nového Výkonného výboru
 12. Volba nového výkonného výboru
 13. Výsledky volby výkonného výboru
 14. Představení kandidátů Kontrolní komise
 15.  Volba kontrolní komise (moderátor)
 16. Výsledky volby kontrolní komise (moderátor)
 17. Projednání změny členských příspěvků na sezónu 2023/24
 • Hráč kategorie U6 - 4.000 Kč/ sezóna
 • Hráč kategorie U8 a výše - 6.0000 Kč/sezóna
 • Každé další dítě - 3.000 Kč/sezóna
 • Veterán, trenér - 1.000 Kč/sezóna
 • Sankce za platbu po termínu splatnosti, tj. do 30.9. každého roku, 20 procent

16. Diskuse a návrhy (moderátor)

17. Závěr (moderátor)

 

PODMÍNKY ÚČASTI NA ČLENSKÉ SCHŮZI

Členské schůze se může účastnit pouze člen RCO starší 18ti let, který má zaplacené příspěvky na sezónu 2022/23.

Do začátku členské schůze je možno se přihlásit jako kandidát VV či KK.

Přihláška se podává k rukám sekretáře klubu.