2016_0_crop.jpg

POZÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

rUGBY CLUBU OLOMOUC Z.S.

Datum konání: čtvrtek 9.1.2020 v 17:00 hod.
Místo konání: klubovna RCO, Tř. 17. Listopadu 3, Olomouc
 
PROGRAM VALNÉ HROMADY
  1. Zahájení
  2. Kontrola účasti
  3. Volba pracovní komise valné hromady
  4. Schválení programu
  5. Změna stanov RCO

      – Návrh na zkrácení volebního období KK z 5 let na 3 roky

  6. Odstoupení současného výkonného výboru

  7. Představení kandidátů výkonného výboru

      – Kandidáti VV: Dan Laštůvka, František Václavík, Ondřej Rudolf, Pavel Šikula, Jiří Soušek, Tomáš Kurka

  8. Představení kandidátů kontrolní komise

      – Kandidáti KK: Pavel Navrátil, Radek Koňárek

  9. Volba výkonného výboru

 10. Volba kontrolní komise

 11. Výsledky volby výkonného výboru

 12. Výsledky volby Kontrolní komise

 13.  Projednání zněny členských příspěvků

        – Členové z 200 Kč ročně na 600 Kč ročně

        – Veteráni z 500 Kč ročně na 600 Kč ročně

        – Hráč 3.000 Kč ročně (včetně U6, kde byla částka 2.000 Kč)

        – Každé 2. a další dítě 1.500 Kč ročně

 14. Závěr

 

Členské schůze RCO se může účastnit pouze člen RCO starší 18 let, který má zaplacené členské příspěvky za rok 2019, popř. 2020.

Do začátku členské schůze je možno se přihlásit jako kandidát VV nebo KK. Přihlášku je možno podat k rukám sekretáře klubu.

 

soubor ke stažení