2021_RCO_vsichni_19092021_crop.jpg

Pozvánka na členskou schůzi Rugby clubu Olomouc z.s.

Datum konání: sobota 5. června 2021 v 14:00 hod. (POZOR ZMĚNA DATA)

PROGRAM

 1. Zahájení a kontrola účasti
 2. Volba pracovní komise valné hromady
 3. Schválení programu valné hromady
 4. Zpráva o činnosti a hospodaření RCO za rok 2020
 5. Schválení hospodaření za rok 20206. Zpráva o sportovní činnosti klubu za rok 2020
 6. Plán sportovních činností a plán hospodaření 2021
 7. Schvalování hospodaření za rok 2019
 8. Návrh na změnu splatnosti členských příspěvků - nový bod programu
 9. Odvolání člena VV Zbyňka Václavíka (na vlastní žádost)
 10. Volba nového člena VV
 11. Řešení dluhu bývalého předsedy vůči RC Olomouc
 12. Diskuse a návrhy
 13. Závěr

 

Členské schůze se může zúčastnit pouze člen RCO starší 18ti let, který má zaplacené členské příspěvky za rok 2021.

Pro připomenutí č.ú. k uhrazení členských příspěvků je 2601776006/2010.

 

Do začátku členské schůze je možno se přihlásit jako kandidát VV nebo KK. Přihlášku je možno podat k rukám předsedy klubu.

 

Případné návrhy na změnu programu či doplnění programu prosím zaslat na mail predseda@rugbyolomouc.cz

V případě omezení ze strany vládních opatření v důsledku koronaviru, bude členská schůze přesunuta na náhradní termín.

Další program

Po skončení členské schůze bude navazovat vzpomínková akce na našeho kamaráda Ivana Lorence, kam jsou zváni všichni přátelé a kamarádi Ivana i Rugby Clubu Olomouc.