2016_0_crop.jpg

Pozvánka na členskou schůzi Rugby Club Olomouc z.s.

Datum konání: pondělí 24.2.2020 v 17.00

Místo konání : klubovna RCO, Tř. 17. Listopadu 3, Olomouc

Členská schůze je svolávána výkonným výborem

 Program členské schůze

 1. Zahájení a kontrola účasti (moderátor)
 2. Volba pracovní komise valné hromady (moderátor)
 3. Schválení programu valné hromady (moderátor)
 4. Zpráva o činnosti a hospodaření RCO za rok 2019 (Zbyněk Václavík)
 5. Přednesení účetních uzávěrek za rok 2017 a 2018 (Zbyněk Václavík)
 6. Schválení hospodaření za roky 2017,2018,2019
 7. Plán sportovních činností a plán hospodaření 2020 (Dan Laštůvka, Jiří Soušek)
 8. Schválení plánu hospodaření na rok 2020
 9. Odstoupení současného výkonného výboru (moderátor)
 10. Představení kandidátů nového Výkonného výboru
 11. Volba nového výkonného výboru (moderátor)


Doposud navržení Kandidáti:

 • Daniel Laštůvka
 • Pavel Šikula
 • Jiří Soušek
 • Tomáš Kurka
 • Ondřej Rudolf

 

12. Výsledky volby výkonného výboru. (moderátor)

13. Představení kandidátů Kontrolní komise

14. Volba kontrolní komise (moderátor)

Kandidáti

 • Jaromír Šimek
 • Pavel Navráti
 • Radek Koňárek

 

15. Výsledky volby kontrolní komise (moderátor)

16. Projednání změny členských příspěvků na rok 2020 (moderátor)

 • členové 600 Kč ročně
 • Veteráni 600 Kč ročně
 • Hráč 3000 Kč ročně (včetně U6)
 • Každé další dítě 1500 Kč ročně

 

17. Změna stanov RCO (moderátor)

 • Návrh na zkrácení volebního období kontrolní komise z 5ti let na 3 roky (bod 5.3)
 • Návrh na opravu v bodě 5.7. nahrazení termínu Valná hromada – členskou schůzí

 

18. Diskuse a návrhy (moderátor)

19. Závěr (moderátor)

 

Podmínky účasti na členské schůzi

Členské schůze se může zúčasnit pouze člen RCO starší 18ti let, který má zaplacené příspěvky za rok 2019, popřípadě za rok 2020
Do začátku členské schůze je možno se přihlásit jako kandidát VV či KK.

Přihláška se podává k rukám sekretáře klubu.

 

Moderátorem valné hromady byl ustaven Pavel Šikula.