2016_0_crop.jpg

Pozvánka na členskou schůzi Rugby clubu Olomouc z.s.

Datum konání: sobota 20. 3. 2021 v 14:00 hod. (POZOR ZMĚNA DATA)

PROGRAM

1. Zahájení a kontrola účasti
2. Volba pracovní komise valné hromady
3. Schválení programu valné hromady
4. Zpráva o činnosti a hospodaření RCO za rok 2020
5. Schválení hospodaření za rok 20206. Zpráva o sportovní činnosti klubu za rok 2020
7. Plán sportovních činností a plán hospodaření 2021
8. Schvalování hospodaření za rok 2019
9. Odvolání člena VV Zbyňka Václavíka (na vlastní žádost)
10. Volba nového člena VV
11. Řešení dluhu bývalého předsedy vůči RC Olomouc
12. Diskuse a návrhy
13. Závěr

 

Členské schůze se může zúčastnit pouze člen RCO starší 18ti let, který má zaplacené členské příspěvky za rok 2021.

Pro připomenutí č.ú. k uhrazení členských příspěvků je 2601776006/2010.

 

Do začátku členské schůze je možno se přihlásit jako kandidát VV nebo KK. Přihlášku je možno podat k rukám předsedy klubu.

 

Případné návrhy na změnu programu či doplnění programu prosím zaslat na mail predseda@rugbyolomouc.cz

V případě omezení ze strany vládních opatření v důsledku koronaviru, bude členská schůze přesunuta na náhradní termín.

Další program

Po skončení členské schůze bude navazovat vzpomínková akce na našeho kamaráda Ivana Lorence, kam jsou zváni všichni přátelé a kamarádi Ivana i Rugby Clubu Olomouc.