2016_9_crop.jpg

Dne 28. 3. - 31.3. proběhlo ženské a dívčí soustředění před sezónou..bylo opravdu vydařené. Soustředění jsem začali v Olomouci, kde se sešly hráčky ze všech koutů Severní Moravy.

Druhý den ráno jsme se vydali do Šatova, kde ženy a dívky absolvovaly dva tréninky. Ranní trénink absolvovaly dívky s týmem dívek z Velkých Popovic. Odpolední program byl naplněn turnajem ve Vídni. Ženy měly ranní trénink po cestě zaměřen na základní dovednosti a pohyb hráče po hřišti. Druhý trénink byl modelový s opozicí.

V sobotu nás čekal od 14:00 před sezonní turnaj s Danube Wien.
Dopolední trénink byl zaměřen ze začátku atleticky, opakování pátečního odpoledního tr. a část byla věnována samotným hráčkám.

Turnaj se odehrál za skvělého počasí a atmosféry. Holky odehrály celkem 4 zápasy, čímž jsme splnily jeden z cílů. Dalšími cíli bylo dát novým hráčkám okusit turnajové tempo a ověřit, kde se nachází naše maxima. Všechny cíle se naplnili. Vídeň přijela s dvěma týmy, které nás dobře prověřily.
V turnaji jsme dvakrát prohráli a dvakrát zvítězili.
Na závěr jsme si vše zhodnotili a v neděli pracovali pod vedením M. Kafky na chybách, což bylo malým překvapením tohoto roku.
Martin shlédnul turnaj, vedl analytický tr. žen a jejich nedělní trénink na hřišti. Martin se věnoval celý víkend i dívkám.

PN