2021_RCO_vsichni_19092021_crop.jpg

Svolání Členské schůze na 12.2.2022 ve 14:00

Předseda klubu svolává členskou schůzi klubu a to na sobotu 12. února 2022 se zahájením ve 14 hod. odpoledne.

Program

 1. Zahájení a kontrola účasti
 2. Volba pracovní komise členské schůze
 3. Schválení programu Členské schůze
 4. Zpráva o činnosti a hospodaření RCO za rok 2021
 5. Schválení hospodaření za rok 2021
 6. Zpráva o sportovní činnosti klubu za rok 2021
 7. Plán sportovních činností a plán hospodaření 2022
 8. Odvolání člena VV Jiřího Souška (na vlastní žádost)
 9. Volba nového člena VV
 10. Diskuse a návrhy
 11. Závěr

Podmínky účasti

 • Členské schůze se může zúčastnit pouze člen RCO starší 18ti let, který má zaplacené členské příspěvky za sezónu 2021/22.
 • Pro připomenutí č.ú. k uhrazení členských příspěvků je 2601776006/2010.

Návrhy na doplnění či změnu programu 

 • Do začátku členské schůze je možno se přihlásit jako kandidát VV nebo KK.
 • Přihlášku je možno podat k rukám předsedy klubu.
 • Případné návrhy na změnu programu či doplnění programu prosím zaslat na email predseda@rugbyolomouc.cz do 1.2.2022