2021_RCO_vsichni_19092021_crop.jpg

Členské příspěvky

Vážení členové RC Olomouc, hráči a rodiče,

na základě usnesení poslední členské schůze byly členské příspěvky pro rok 2024 stanoveny následovně.

Výše členskýCH příspěvků pro SEZÓNU 2024/25

  • 4.000,- Kč/rok (hráči kategorie U6)

  • 6.000,- Kč/rok (hráči a hráčky U8 a výše)

  • 2. dítě 3.000 Kč/rok

  • 3. dítě 2.000 Kč/rok

  • Každé další dítě 1.000 Kč/rok

  • 1.000 Kč/rok (členové a veteráni)

Pokyny k platbě členských příspěvků

Členské příspěvky se platí převodem na transparentní účet u Fio banky č.ú. 2601776006/2010

Do platby prosím uveďte variabilní symbol – r.č. bez lomítka a do poznámky "Jméno a Příjmení" hráče! 

Platby proveďte nejpozději do 31. 8. 2024

Druhou platbu na sourozence je možno uhradit dle domluvy v pozdějším termínu.