2021_RCO_vsichni_19092021_crop.jpg

Co je ragby?

Ragby je týmový sport, který přináší významné sociální a zdravotní výhody. Může to být také fyzicky náročné a hráči musí být fyzicky a psychicky připraveni a musí také pochopit, jak hrát bezpečně. Je povinností všech hráčů, trenérů a rodičů zajištění pozitivního, bezpečného a příjemného prostředí.

Všichni hráči musí mít možnost využít v co největší možné míře svůj potenciál, a to bez ohledu na formu hry, kterou budou hrát.

Trénink, vzdělávací materiály, vybavení a pomůcky jsou na podporu každého při vytváření tohoto prostředí.

rugbyové hodnoty

ČESTNOST (integrita)

Čestnost je základním prvkem ragby.Je vytvářena poctivostí a fér hrou.

NADŠENÍ

Ragbisty a ragbyové příznivce spojuje vášnivé nadšení pro ragby. Ragby přináší vzrušení, emoce a vědomí sounáležitosti s globální ragbyovou rodinou.

SOUDRŽNOST (solidarita)

Ragby má sjednocujícího ducha, který vytváří doživotní přátelství, kamarádství, schopnost týmové práce a spolehlivosti bez ohledu na kulturní, zeměpisné, politické nebo náboženské rozdíly.

KÁZEŇ (disciplína)

Kázeň je nedílnou součástí ragby na hřišti i mimo ně. Odráží se v ní respekt k Pravidlům, předpisům a ákladním hodnotám ragby.

ÚCTA (respekt)

Úcta ke spoluhráčům, soupeřům, rozhodčím a všem zúčastněným ve hře je prvořadá

RŮZNÉ DRUHY RUGBY

Kontaktní ragby se hraje v různých počtech. Oficiální název zní "rugby union". Nejrozšířenější a hlavní druh ragby je v počtu patnácti hráčů nebo hráček. Hraje se zápasovou formou 2 x 40 minut. Minimální doba na odpočinek mezi zápasy jsou 2 dny.

Druhým nejrozšířenějším druhem je ragby v sedmi, tzv. olympijské ragby, které se hraje turnajově 1-3 dny podle počtu přihlášených týmů. Zápasy trvají 2 x 7 minut. Obvykle se hrají 3-4 zápasy za den.

Další varianty jsou v deseti a dvanácti hráčích. Plážové ragby je v pěti. Hraje se také turnajově.

Z důvodu propagace a popularizace ragby máme také bezkontaktní druhy ragby, jsou to ragby na dotek, tzv. touch ragby a tag ragby, kde se strhávají pásky přidělané suchým zipem na bocích.

Máme také ragby na vozíku.

  • TAG RAGBY (TAG RUGBY)
  • RAGBY NA DOTEK (TOUCHE RUGBY)
  • RAGBY NA VOZÍKU (WHEELCHAIR RUGBY)
  • PLÁŽOVÉ RAGBY (BEACH RUGBY)
  • SEDMIČKOVÉ RAGBY (RUGBY 7s)
  • DESÍTKOVÉ RAGBY (RUGBY 10s)
  • DVANÁCTKOVÉ RAGBY (RUGBY 12s)
  • PATNÁCTKOVÉ RAGBY (RUGBY 15s)

 

Zdroj: Rugby Union