2021_RCO_vsichni_19092021_crop.jpg

Svolání Členské schůze

Na 25.března 2024 v 17:00 svoláváme Členskou schůzi, která se bude konat v klubovně RCO v Olomouci na adrese 17. listopadu 3.

Program:

  1. Zahájení a kontrola účasti
  2. Volba pracovní komise členské schůze
  3. Schválení programu Členské schůze
  4. Zpráva o činnosti a hospodaření RCO za rok 2023
  5. Schválení hospodaření za rok 2023
  6. Zpráva o sportovní činnosti klubu za rok 2023
  7. Plán sportovních činností a plán hospodaření 2024
  8. Diskuse a návrhy
  9. Závěr

 

Členské schůze se může zúčastnit pouze člen RCO starší 18ti let, který má zaplacené členské příspěvky za sezónu 2023/24.

Pro připomenutí: č.ú. k uhrazení členských příspěvků je 2601776006/2010.

Případné návrhy na změnu programu či doplnění programu prosím zaslat na mail predseda@rugbyolomouc.cz do 20.3.2024.